Blog

Capaciteitsmanagement

March 7, 20230 Comments
Het afstemmen van aanbod en capaciteit is een lastige opgave. Zeker als de patiënten zich willekeurig lijken aan te bieden en er geen besef is wanneer de drukke en rustige momenten zijn. In zo een situatie moet er toch optimaal met de capaciteit omgegaan worden om verspilling tegen te gaan. Maar hoe doe je dit nu? En wat zijn de gevolgen als er niets gebeurd?

Het heeft te maken met variabiliteit in het aanbod en daarmee ook variabiliteit in het aantal aanwezige patiënten. Als er veel variatie is, en het dus moeilijk is om de capaciteit naadloos op het aanbod af te stemmen, dan heeft dit grote gevolgen. Het is dan lastig om de juiste hoeveelheid personeel en middelen in te zetten om aan de vraag te voldoen. Als er te weinig personeel en middelen beschikbaar zijn, kan dit leiden tot lange wachttijden voor patiënten en een hogere werkdruk voor het personeel. Aan de andere kant kan overbezetting leiden tot inefficiëntie en een verspilling van middelen.
Read More »
Afsprakenschema optimalisatie

Afsprakenschema optimalisatie

July 19, 20220 Comments
Optimalisatie in ziekenhuizen is tegenwoordig niet meer weg te denken. Met dezelfde capaciteit meer zorg leveren is mogelijk door de capaciteit optimaal in te zetten. Nu willen we het hebben over het optimaliseren van een afsprakenschema, waarbij afspraken van tevoren in slots worden ingepland.
Read More »
Design of an OR schedule

Design of an OR schedule

June 13, 20220 Comments
When designing an OR schedule, a large number of conditions come into play. For example, certain doctors will have a preference for a certain day that must be taken into account. Such conditions will reduce the number of possible unique OR schemes, but one thing is certain: the number of possible OR schemes remains too large to calculate them all.
Read More »
Predicting bed census and required staff

Predicting bed census and required staff

April 1, 20220 Comments
One thing is certain in hospitals, they have to deal with a lot of variation in the demand for capacity. Every day can be different. With that much uncertainty in the exact demand, it is difficult to make the right decisions. But imagine that this uncertainty suddenly no longer turns out to be uncertain, but that it is very easy to predict where that variation comes from. In that case, the variation will no longer happen to you, but you will see the busy and quiet moments coming in advance and you can react in time.
Read More »